Govada-Library-100Years
Govada-Library-100Years
గుంటూరు జిల్లా గోవాడ గ్రామంలోని ‘శ్రీ రాజ రాజ నరేంద్ర గ్రంధాలయం’ శత వసంతాల వేడుకలలో పాల్గొన్న ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్, ఎ. పి.పి.ఎస్.సి. అధ్యక్షులు ఉదయభాస్కర్, శాసనసభ సభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్రప్రసాద్, గ్రామ ప్రముఖులు.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *